Categories
Slovene literature

Poezija (SLO, ENG, ESP)

Poezija, by Miriam H. Monarres. Slovene, English and Spanish.

Poesía

Miriam H. Monarres

La poesía es decir mucho con poco.
Irse lejos sin partir.
Vivir por siempre efímeramente.
Vivir muchas vidas en una sola vida.
Gritar lo que susurra.
Ver lo oculto.
Ver lo extraordinario en las cosas que han perdido el brillo en lo ordinario.
Sentir la calma en el caos y el caos en la calma.
Ser diferente y seguir siendo parte de lo mismo.
Ser valiente y al mismo tiempo morirse de miedo.
Preguntar al responder.
Juntar de nuevo lo dividido.
Ver la primavera en el invierno más despiadado
y la gentiliza del invierno en la primavera más arrogante.
Encontrar murmullos en el silencio.
La poesía es despertar a aquellos que duermen la larga noche de la ignorancia.
La poesía es escuchar y ser oído.
Crear y destruir.
Llevar la luz a las tinieblas. La poesía es.


Poezija

Miriam H. Monarres

Poezija je izraziti veliko z malim.
Iti daleč brez se premakiniti.
Živeti večno, a biti živ le krajši čas.
Živeti več življenj, a imeti le eno.
Izražati naglas to, kar se šepeta.
Videti, kar je skrito.
Videti izjemnost, v običajnem.
Čutiti spokojnost v kaosu
in kaos v spokojnosti.
Biti drugačen, vendar še vedno enak.
Biti pogumen, ko te je strah.
Odgovoriti, vendar ustvariti še več vprašanj.
Združiti skupaj tiste, ki so narazen.
Videti pomlad v najhujši zimi
In zimo v najlepši pomladi.
Slišati tišino v hrupu
in hrup v tišini.
Poezija je prebujanje tistih,
ki spijo v svoji nevednosti.
Je poslušanje in biti slišan.
Je ustvarjanje in je uničevanje.
Prinesti v temo svetlobo.
Poezija je.


Poetry

Miriam H. Monarres

Poetry is to express a lot with little.
To go far without moving.
To live forever while being alive for a short time.
To live multiple lives while having one life.
To express aloud that which is whispered.
To see that which is hidden.
To see extraordinary in the ordinary.
To feel the calm in the chaos,
and chaos in the calm.
To be different, and still alike.
To be brave while being afraid.
To answer while creating more questions.
To bring together those, who are apart.
To see Spring in the worst Winter,
and Winter in the greatest Spring.
To hear silence in the noise,
and noise in the silence.
Poetry is to awake those who sleep in their ignorance.
Poetry is listening and being heard.
Poetry is creating and is destroying.
Bringing light in the darkness.
Poetry is.