Categories
Hispanic literature

Si hay amor (ESP, SLO, ENG)

A poem by Víctor Orduña

Si hay amor

Víctor Orduña

Del asfalto nacen rosas,
si hay amor.

De los escondrijos mariposas,
de las lenguas de las piedras
las palabras hermosas,
si hay amor .

No existe valle que marchite,
ni agua que no sane,
ni ojos que sucumban,
ni montaña que persista,
ni demonio que se no se doble,
ante el trueno fulgurante
de una tierna mirada,
si hay amor.

Tampoco pan que no se multiplique,
ni tristeza que no muera,
ni siquiera corazón que no palpite,
ante el milagro ultra real
de una sonrisa,
si hay amor.

En cítaras se transforma el llanto,
si hay amor. 
La escopeta, en dulce verso,
el bélico fusil, en tierno beso,
el dolor de nuestra tierra, en fértil canto,
si hay amor.

¡Con amor no existe lo imposible! 

Lo he visto en la inocente mirada de mis hijos,
en las bondadosas manos de mis viejos.
Porque lo descubrí en el infinito refugio sagrado
que me brindó el regazo de mi madre.
En la voz cautivadora de mi padre,
en las risas invaluables entre hermanos,
en las mágicas charlas entre amigos.
Y en el momento perenne en que los labios de mi amada
se funden en el borde de mi ser.

Bienaventurados los ojos de la inocencia,
en ellos habita el arma más poderosa.
Bienaventurados los que aman sin distinción,
ellos nos devuelven la esperanza que no muere.
Bienaventurados los humildes de corazón,
por ellos el cielo nos perdona.

¡Bendita la tierra!
¡Benditos los hermanos!
¡Benditos los hijos de los hijos de los hijos!
¡Bendito Dios y sus ojos!
¡Bendito el mundo!

¡Bendito el mundo,
si hay amor!


Če je tam ljubezen

Víctor Orduña

Iz asfalta so rojene vrtnice,
Če je tam ljubezen

Kjer se skrivajo metulji,
Od jezikov kamnov
Se čudovite besede razkrijejo,
Če je tam ljubezen.

Ni je doline, ki izgine,
Niti vode, ki zdravi,
Ne oči, ki se predajo,
Ali gore, ki vztaja,
Niti demona, ki se ne preda
Gorečemu gromu
Nežnega pogleda,
Če je tam ljubezen.

Niti kruh, ki se ne množi,
Ne žalost, ki ne umre,
Niti srce, ki ne bije
Pravemu čudežu
Nasmeha,
Če je tam ljubezen.

Planjave se spremenijo v citre,
Če je tam ljubezen.
Puška v sladkih verzih,
Vojno strelivo v nežnem poljubu,
Bolečina naše dežele v plodno pesem,
Če je tam ljubezen.

Z ljubeznijo ni nemogočega!

Videl sem jo v nedolžnih pogledih mojih otrok,
V prijaznih rokah mojih staršev.
Saj sem odkril neskončno sveto zatočišče,
Ki mi je bilo dano v materininem naročju,
V začarajočem glasu mojega očeta,
V neprecenljivem smehu mojih bratov,
V čarobnem pogovoru med prijatelji.
In v brezčasnem trenutku, ko se ustnice ljubljene
Stopijo na robu moje biti.

Blagoslovljene naj bodo oči nedolžnosti,
V njih biva najmočnejše orožje.
Blagoslovljeni naj bodo tisti, ki ljubijo brez razlike,
Vračajo nam upanje, ki ne umre.
Blagoslovljena naj bodo skromna srca,
Zanje nam nebesa odpuščajo.

Blagoslovljena naj bo zemlja!
Blagoslovljeni naj bodo bratje!
Blagoslovljeni naj bodo otroci otrok!
Blagoslovljen naj bo Bog in njegove oči!
Blagoslovljen naj bo svet!

Blagoslovljen naj bo svet
Če je tam ljubezen!


If There is Love

Víctor Orduña

From the asphalt the roses are born
if there is love

From where the butterflies hide,
from the tongues of the stones,
the beautiful words are revealed,
if there is love.

There is no valley that fades,
nor water that heals,
nor eyes that surrender,
nor mountain that persist,
nor demon that does not surrender
to the blazing thunder
of a tender look,
if there is love.

Neither bread that does not multiply,
nor sorrow that does not die,
not even a heart that does not beat
to the real miracle
of a smile,
if there is love.

The plains transform in zithers,
if there is love.
The shotgun, in sweet verse,
the warlike rifle, in a tender kiss,
the pain of our land, in a fertile song,
if there is love.

¡With love there is no impossible!

I have seen it in the innocent glance of my children,
in the kind hands of my parents.
Because I discovered the infinite holy shelter
that was given to me in my mother´s lap,
in the spellbinding voice of my father,
in the priceless laughter of my bothers,
in the magical conversations between friends.
And in the ageless moment when the lips of my beloved
melt at the edge of my being.

Blessed be the eyes of innocence,
in them dwells the most powerful weapon.
Blessed be those that love with no distinction,
they give us back the hope that does not die.
Blessed be the humble hearts,
for them the heaven forgives us.

Blessed be the earth!
Blessed be the brothers!
Blessed be the children of the children´s children!
Blessed be God and his eyes!
Blessed be the world!

Blessed be the world
if there is love!

Víctor Orduña (Tamaulipas, Mexico, 1983) Graduated in Communication Sciences with a Master’s Degree in Teaching Methodology; singer-songwriter, photographer, visual artist and a poet. He has participated in short story and poetry anthologies. First State Place of the Poetry Slam 2019 at the International Children’s and Youth Book Fair. He is an University professor

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s