Categories
Slovene literature

Ljubljana spi (SLO, ESP, ENG)

Ljubljana spi, a poem by Srečko Kosovel

Ljubljana spi

Srečko Kosovel

V rdečem kaosu prihaja
novo človečanstvo! Ljubljana spi.
Evropa umira v rdeči luči.
Vse telefonske zveze pretrgane.
O, saj je brezžični!
Slepi konj.
[Tvoje oči kot da so iz
italijanskih slik.]
Iz rjavih zidov
vstajajo beli stolpovi.
Potop.
Evropa stopa v grob.
Prihajamo z orkanom.
S strupenimi plini.
[Tvoje ustne so kot jagoda.]
Ljubljana spi.
Kondukter na tramvaju spi,
V kavarni Evropi
čitajo Slovenski narod.
Trkanje biljardnih krogel.


Liubliana duerme

Srečko Kosovel

¡Del caos carmesí surge
la nueva humanidad! Liubliana duerme.
Europa muere bajo luz roja.
Todas las líneas telefónicas arrancadas.
¡Oh, pero son inalámbricas!
El caballo ciego.
[Tus ojos como sacados
de una pintura italiana.]
De muros pardos
se erigen torres blancas.
Se hunde.
Europa entra a la tumba.
Venimos con un huracán.
De gases venenosos.
[Tus labios son como una fresa.]
Liubliana duerme.
El conductor del tranvía duerme,
en la cafetería Europa
se lee el Slovenski narod.
El golpear de las bolas de billar.


Ljubljana sleeps

Srečko Kosovel

In the red chaos comes
A new humanity! Ljubljana sleeps.
Europe is dying in the red light.
All the phone lines are thorn.
Oh, but it is wireless!
A blind horse.
[Your eyes like from
The Italian pictures.]
From the brown walls
Are rising white towers.
A flood.
Europe is entering a grave.
We are coming with a hurricane.
With poisonous gases.
[Your lips are like a strawberry.]
Ljubljana sleeps.
A conductor on the tram sleeps,
In the café Evropa
They are reading Slovenski narod.
The knocks of the billiard balls.

Kosovel

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s