Categories
Hispanic literature

Danmei de Hong Kong

Danmei de Hong Kong by Eloisa Cornelio. Translated to Spanish.

Categories
Hispanic literature

Hong Kong’s Danmei

Hong Kong´s Danmei, written by Eloisa Cornelio, translated to English.

Categories
Hispanic literature

Danmei Hong Konga

Danmei Hong Konga, avtorice Eloisa Cornelio, prevedeno v slovenščino.